Kontaktujte nás: info@ceskamesta.com
0 Kč

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře udělujete souhlas panu Václavu Svobodovi, se sídlem Jana Augusty 271, Mladá Boleslav, IČ: 08581959, zapsanému v živnostenském rejstříku vedeném obecním živnostenským úřadem v Mladé Boleslavi (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • adresa
  • e-mail
  • telefon
 1. Jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem plnění Vaší objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k plnění Vaší objednávky.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 31. 7. 2020.