0 Kč

Kolonizace

 • Mezopotámie apod., pak Evropani obepluli Afriku -> do Číny

= osídlování nově objevených území

 • chtěli zdroje surovin
 • naráželi na merkantilismus – bohatství národa je založeno na tom, jaká je bilance, kolik mají drahých kovů
 • dodnes kolonie ovlivňující Evropu – Indie (kolonizována V. Británií)
  • Indie v 50.-60. letech investovala do vzdělání
  • hodně vzdělaných lidí -> IT centrum světa
 • Indie jedná s Čínou na vzájemné integraci (nemají clo)

 

seminář

VZTAH VELMOCÍ S KOLONIEMI

 

Objevné plavby

 • touha lidstva poznat nová území
 • nedostatek drahých kovů
 • tezaurace – omezení měny (nákup zlata, drahých kovů – stahovat fyzicky peníze)
 • narušení obchodních vztahů s východem - s orientem, s kořením - přes Turecko,…

-    Turci obsadili úžiny Dardanely a Bospor – zamezili obchodnímu styku

 • Marco Polo – hodně objevoval
 • šíření křesťanství, pokrok vědy

 

Portugalský kolonialismus

-   bylo první, kdo s koloniemi začalo

 • první 1415 Ceuta (severní Afrika)
 • pak 1441 1. loď s otroky z přístavu Lagos – obchod s otroky
 • cílem bylo vytěžení zlata a nerostných surovin
 • pak objevení zlatého pobřeží - “portugalské zlaté pobřeží” - oblast Ghany (záp Afr)
 • 1488 portug. mořeplavec Bartolomeu Dias jako první obeplus mys Dobré naděje (jižní Afr) a dostal se do Indie - otevřel cestu do indického oceánu - portugalsko se stalo největším dovozcem zboží z orientu

Tordesillaská smlouva

 • díky objevům portugalska
 • uzavřeli smlouvu se španěly - španělé si vezmu Z ameriky a portugalci V ameriky a afriku a indonésii (portug: východní část brazílie)
 1. stol - po doplutí do indie - portug dovozcem orientu
 • obchody mezi indickými zeměmi, i japonskem a čínou - portug mezi nimi zařizovali obchody
 • portug nemělo zájem o severní ameriku - byla jen cílem portugalských rybářů, ale ne kolonie
 • převáželi osadníky do brazílie
  • se vzrůstajícím počtem obyvatel začala prosperovat
  • pěstovali cukrovou třtinu a kávu
  • vyváželi dřeviny
 • pak se angažovala v kolonizátorství i francie a anglie - portug se zaměřila jen na brazílii
 • část brazílie taky náležela španělsku a chtěli si to kolonizovat pro sebe - konflikt

-> podepsali madridskou smlouvu - španělé uznali nároky portugalska na toto území

 • později tam nalezli další plantáže a získali další otroky 1693 jih brazílie - našli ložiska zlata

1822 nezávislost brazílie Druhá světová válka

 • kolonie v africe (mozambik, portugalská guinea) - portug vstoupili do 2. sv války proto, aby si udrželi mozambik - hitler ho chtěl
 • Po 2. sv válce - kolonie se začaly osamostatňovat
  • portug si je pořád drželo
  • karafiátová revoluce - vznik demokracie v portug - osamostatnění kolonií (mozambik, angola, kapverdy, guinea)
  • 1999 Macao vrátili číně

 

Španělský kolonialismus

 • koloniální impérium
 • průkopník v zámořských objevech
 • počátek španělského kolonialismu v 15. století
 • bula Inter Caetera - potvrzuje nově objevené území
 • první trvalé osady, pak v portoriku, pak v kubě, pak v jižní americe
 • to probíhalo za vlády Karla V. - podporovali Kryštofa Kolumba Kolumbova Amerika
 • 1492 rok první cesta Kryštofa Kolumba - cílem byla Indie, ale vždycky se dostal do karibiku, napsal cestopisy, že by se daly za- ložit kolonie

= zlatý španělský věk 1492-1681

 • španělsko je země, nad kterou země nezapadá (měli území všude po světě)
 • drahé kovy, kultura, armáda, literatora (vydána 1. španělská gramatika), hudba, věda

 

 • první kolonie nebyly příliš profitabilní - k tomu došlo až když měli zlaté doly
 • rozmach při dobytí Incké říše - zlato
 • loupení a drancování - taky zisk bohatství
 • průmysl v koloniích nebyl moc rozvinutý
 • území: západ JAm, mexiko,…

 

 • postupně ztráta impéria (pol 17. stol)
 • osmanská říše konkurovala, francie taky, portug, VB, nizozemí
 • financovali pirátství
 • vysoká míra korupce a eko stagnace
 • vyústilo ve válku o dědictví španělské (1701-1714)
 • Utrechtský mír a Rastattský mír - ukončil války
 • na trůn Filip V - francouzský burbon - územní ústupky

 

 • průběh po válce o španělské dědictví:
 • španělsko si dokázalo uchovat velkou část svých držav
 • 19 stol - JAm státy využily napoleonských válek a vyhlásily nezávislost
 • zůstala kuba, portoriko, filipíny (do 1898), kanárské ostrovy, ceuta, melilla, marocké pobřeží
 • odkaz kolonialismu:
  • jazyk, víra, evropští předci, potraviny

 

 • rabování přírodního bohatství, demografický kolaps
 • rozšíření střelných zbraní, alkohol a evropských nemocí (mikrobiologické sjednocení světa)
 • dovoz otroků do Evropy

 

Anglie x Nizozemí:

 • antverpy byly hlavním centrem směny ostatních států - bohatly - mohly začít taky s kolonizací
 • do Indie - vytlačovali portugalce
 • st nizozemský zlatý věk
 • Nizozemská východoindická společnost (1702) - na obchodování s indií
 • dohody s místními vládci, mohli vlastnit vojsko
 • zakládání Faktorií - pevnost na obranu území
 • Západoindická společnost - na východ ameriky
 • Nizozemci se snažili vytlačit španěly - nepodařilo se, ale měli zisky z přepadávání lodí
 • pronikali do severní ameriky, založili Kolonii Nové Nizozemí - pobřeží Sev ameriky - kolonie Nový Amsterdam - pak přejme- nováno na New York
 • konec 17. stol (1752) - spory mezi anglií a nizozemí
  • navigační akta - nizozemci prohráli a byli nuceni aktu akceptovat - stali se na VB závislími
  • zbyly jim Antily - nizozem je má doteď

 

Ekonomika v novověku (17. stol)

 • růst obyvatel (v anglii za 130 let nárůst na 25 mil - hodně) — využívání nové půdy
 • zvýšení urbanizace (lidi do měst) - rostl význam obchodu
 • ohrazování - na pozemky rolníků přijeli od panovníků a zabavovali půdy a produkty
 • úpad zemědělství - málo jídla
 • vznikaly první akciové společnosti (první byla východoindická spol)

 

Anglický kolonialismus

 • důvody - nerostné suroviny
 • tabák, bavlna, dřevo, kožešiny

7letá válka - mezi anglií a francií - anglie válku vyhrála, francie ustupovala

 • otrákářství - z afriky - černoši byli pracovní síla v koloniích
 • zákaz rozvoje průmyslu - nechtěli v koloniích rozvíjející se společnost, ale jen průmysl, vytěžit co šlo a dovézt do země

Americká revoluce

 • 13 kolonií - vytvořili unii
 • sever - lov, rybolov, průmysl
 • jih - plantáže, zemědělství, teplo
 • britská kontrola - cla (zdanili tisk) - peníze na armádu v koloniích, kolkovné
 • boston tea party - revoluce - čaj byl ceněný - kolonisté se vzbouřili a kompletní náklad shodili z lodi - britové naběhli s armádou - bitva